Dotacja na sklep internetowy z Urzędu Pracy. Poradnik dla przedsiębiorców.

Autor: Michał Jezierski

Jestem Michał Jezierski i od 10 lat pomagam uzyskać dofinansowanie na start działalności gospodarczej. Przez ten czas pomogłem klientom z 27 branż, w tym z branży e-commerce.

W kategoriach: Artykuły gościnne, Tagi: Michał Jezierski,

W dobie cyfryzacji i rosnącej popularności handlu online, coraz więcej osób decyduje się na otwarcie własnego sklepu internetowego. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że taki krok wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Czy wiesz, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na ten cel z Urzędu Pracy? W naszym najnowszym artykule postaramy się przybliżyć Ci ten temat.

Zapraszamy do lektury poradnika dla przedsiębiorców, w którym omówimy m.in. jak otrzymać dotację, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie na stworzenie sklepu internetowego z Urzędu Pracy, jak dobrze przygotować wniosek o dofinansowanie, jakie czynniki mają wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotację, czy uzyskanie dotacji na sklep online wymaga wcześniejszego biznesplanu, czy aby uzyskać dofinansowanie muszę mieć wkład własny, czy aby otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy na sklep internetowy muszę posiadać lokal, jaki jest czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku, jaka jest wysokość dotacji z Urzędu Pracy, na co można przeznaczyć dotację z Urzędu Pracy na sklep internetowy, czy dotacja na sklep internetowy jest bezzwrotna.

Na nasze pytania dotyczące dotacji odpowiedział Michał Jezierski z Kancelarii Rozwoju Biznesowego w Piasecznie. Jego wypowiedzi pomogą Ci zrozumieć, jakie korzyści niesie ze sobą dofinansowanie na sklep internetowy.

Otworzenie jakiejkolwiek działalności wiąże się z wydatkami – podobnie jest podczas zakładania sklepu internetowego. Na pierwsze zyski pewnie będziesz musiał chwilę poczekać, ale ten czas mogą Ci zrekompensować pieniądze otrzymane z dotacji. Bez wątpienia pomogą Ci one rozkręcić biznes i zaistnieć w branży e-commerce. Wbrew pozorom dofinansowanie na sklep internetowy nie jest trudno uzyskać. Chcesz dowiedzieć się jak je otrzymać z Urzędu Pracy? Na nasze pytania dotyczące dotacji odpowiedział Michał Jezierski z Kancelarii Rozwoju Biznesowego w Piasecznie. Jeśli myślisz o własnym biznesie w Internecie, to przeczytaj również nasz artykuł o tym, jak założyć sklep internetowy.

Jak otrzymać dotację oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie na stworzenie sklepu internetowego z Urzędu Pracy?

Warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie sprecyzowane są w regulaminie. Poza standardowymi zapisami m. in. o tym, że:
• nie można posiadać nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
• nie można mieć zarejestrowanej działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
• nie można bez uzasadnionej przyczyny odmówić udziału w stażu, szkoleniu czy innej formie aktywizacji zawodowej.

Mogą pojawić się też specyficzne dla konkretnego urzędu pracy, gdzie wymaga się posiadania wkładu własnego (np. 20% wnioskowanej kwoty) czy figurowania w rejestrze osób bezrobotnych minimum 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Ponadto część urzędów pracy zastrzega, że z dofinansowania wykluczony jest sklep internetowy lub poza sprzedażą w Internecie musi funkcjonować również punkt stacjonarny.

Dlatego w pierwszej kolejności warto dokładnie przestudiować regulamin i rozporządzenie regulujące kwestie przyznawania dotacji, aby nie okazało się, że chcemy złożyć wniosek, a niestety, jesteśmy z takiej możliwości wykluczeni.

Co do samego uzyskania dotacji, to jednym z głównych kryteriów oceny wniosku dla urzędu pracy, jest zgodność wykształcenia i doświadczenia z planowaną działalnością gospodarczą. Im większa, tym większa szansa na uzyskanie dotacji.

Ponadto do wniosku warto dołączyć kserokopie ukończonych szkoleń (np. dotyczących sprzedaży, marketingu czy e-commerce) oraz listów intencyjnych o współpracy z przyszłymi klientami lub dostawcami.

Znaczenie ma również wspominany już wkład własny. To poza środkami finansowymi w określonej wysokości może być wyposażenie (np. meble) czy sprzęt (m. in. drukarka, laptop). Istotne jest to, aby wkład własny rzeczowy nie pokrywał się z tym, co planujemy kupić w ramach dofinansowania.

Jak dobrze przygotować wniosek o dofinansowanie?

Istotny jest czas. Nie warto czekać z przygotowaniem wniosku na ostatnią chwilę, bo to bardzo często kończy się nawet prostym błędem (np. brak podpisu), który może spowodować odrzucenie wniosku już na samym starcie.

Warto dokładnie przemyśleć swój pomysł i szczegółowo opisać go we wniosku, odnosząc się do kolejnych punktów. Z reguły urząd pracy oczekuje opisu całego pomysłu, czyli tego, co chcemy robić, co sprzedawać. Następnie należy określić naszą grupę docelową. Opis musi być wyczerpujący. Jeśli klientami są osoby indywidualne, to warto określić wiek, płeć, status społeczny, majątkowy, potrzeby i oczekiwania nabywców.

W kolejnym kroku opisujemy naszą strategię reklamową i wskazujemy metody promocji naszej działalności. Warto też poświęcić sporo uwagi opisowi konkurencji i rynku, na którym zamierzamy działać.

Odnosząc się do konkurentów, to przede wszystkim warto sprawdzić, ilu ich funkcjonuje w najbliższym otoczeniu. Następnie wybrać 3-4 firmy, wskazać ich mocne i słabe strony oraz nasze przewagi na ich tle.

Z kolei opis rynku powinien opierać się na danych liczbowych. Warto poszperać w Internecie i poszukać dostępnych statystyk. Mogą to być różnego rodzaju raporty branżowe, dane GUS, artykuły, które charakteryzują rynek e-commerce.

Kolejny istotny punkt to lista zakupów. Musi być zgodna z zapisami regulaminu. Tu warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Pierwsza sprawa, to katalog akceptowalnych przez urząd pracy wydatków. Druga, to lista wydatków zakazanych w ramach dofinansowania. Trzecia, to progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków (np. 50% dotacji musi być przeznaczone na sprzęt, urządzenia).

Przy sporządzaniu listy trzeba pamiętać o tym, aby nasze wydatki były jak najbardziej spójne z profilem działalności. Ponadto każdy wydatek powinien być szczegółowo uzasadniony.

Dwie ostatnie sprawy, to analiza SWOT oraz analiza finansowa. Muszą być rzetelne, prawidłowo sporządzone, bo każdy błąd może wyeliminować nasz wniosek z dalszej oceny.

Jakie czynniki mają wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotację?

Przede wszystkim wspomniane już listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami/dostawcami. Znaczenie może mieć również wkład własny i jego wysokość (część urzędów pracy przyznaje dodatkowe punkty z tego tytułu).

Liczy się również forma zabezpieczenia dotacji. Wybór konkretnego rodzaju zabezpieczenia (np. poręczenie) może skutkować otrzymaniem dodatkowych punktów. Warto we wniosku pochwalić się ukończonymi szkolenia branżowymi.

Istotne są także wszelkie kwestie formalne. Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić czy wniosek i załączniki są trwale spięte, czy wszystkie załączniki są dołączone, czy we wskazanych miejscach znajduje się nasz podpis etc.

Czy uzyskanie dotacji na sklep online wymaga wcześniejszego biznesplanu?

Obligatoryjny jest wniosek, czyli uproszczona wersja biznesplanu. Czasami niektóre urzędy pracy poza wnioskiem wymagają dołączenia biznesplanu. Z reguły nie są to rozbudowane i skomplikowane dokumenty.

Czy aby uzyskać dofinansowanie muszę mieć wkład własny?

To zależy od konkretnego urzędu pracy. W niektórych wkład własny jest obligatoryjny, w innych zaś dobrowolny. Bardzo często wysokość wkładu własnego jest z góry określona w regulaminie (np. 20% wnioskowanej kwoty). Czasami zdarza się sytuacja, że im wyższy wkład własny, tym więcej punktów wniosek może uzyskać. We wniosku należy wskazać, na co wkład własny zostanie przeznaczony.
Wkład własny potwierdza się przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

Aby otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy na sklep internetowy muszę posiadać lokal?

W zdecydowanej większości przypadków tak. Należy wskazać we wniosku, gdzie działalność będzie prowadzona i zarejestrowana. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do korzystania z danego lokalu (np. umowa najmu, użyczenia).

Jaki jest czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku?

Urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Czasami ten proces trwa krócej, a czasami (w dobie koronawirusa) może się nieco wydłużyć.

Jaka jest wysokość dotacji z Urzędu Pracy?

Co do zasady, maksymalna kwota dofinansowania to 6-krotność średniej krajowej, czyli w tej chwili ok. 30 tys. zł. Natomiast każdy urząd pracy ma swój maksymalny pułap dofinansowania. Z reguły waha się on w granicach 16-28 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dotację z Urzędu Pracy na sklep internetowy?

To zależy od konkretnego urzędu pracy, bo każdy z nich ma nieco inny katalog akceptowalnych w ramach dofinansowania wydatków. Co do zasady, dotację można przeznaczyć na zakup sprzętu, oprogramowania, materiałów i towarów, reklamę czy konsultacje prawne.
W przypadku sklepu internetowego podstawowy wydatek to oprogramowanie i zatowarowanie, a także kwestie reklamy.
Warto też sprawdzić w regulaminie czy dany urząd pracy nie wprowadza progów procentowych między poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że np. na sprzęt trzeba wydatkować przynajmniej 50% dofinansowania, na reklamę 10%, a na zatowarowanie np. 30% dofinansowania.

Czy dotacja na sklep internetowy jest bezzwrotna?

Tak, choć pod pewnymi warunkami. Aby dotacja była bezzwrotna nie można złamać jakiegokolwiek postanowienia umowy, czyli m. in. w czasie trwania umowy nie można zawiesić działalności, nie można podejmować zatrudnienia, dotację należy wydać w terminie i zgodnie z przeznaczeniem.

Dofinansowanie na sklep internetowy – pomocny zastrzyk gotówki

Choć na samym początku wniosku formalności z nim związane mogą Cię przyprawić o zawrót głowy to włożony w nie wysiłek naprawdę przyniesie wiele korzyści. Za otrzymane pieniądze możesz zakupić niezbędny sprzęt, oprogramowanie, czy zadbać o marketing internetowy.

Nasza firma chętnie wspiera przedsiębiorców zaczynających realizację swoich sklepów internetowych ze środków pochodzących z dofinansowania. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na profesjonalne podejście do każdej branży i usługi. Szczególnie pomagamy przy tworzeniu nowych sklepów internetowych w oparciu o platformę Shoper. Daje ona mnóstwo możliwości, które doskonale sprawdzają się przy wdrożeniu nowoczesnego sklepu online. Oferujemy również promocję za pośrednictwem pozycjonowania SEO, Google Ads, czy Facebook’a. Indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy sprawia, że jesteśmy w stanie zaproponować stworzenie sklepu internetowego wraz ze skuteczną reklamą w sieci. Wszystko to w oparciu o potrzeby i oczekiwania klienta.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – z chęcią przeprowadzimy dla Ciebie audyt, który pomoże Ci przenieść swój biznes do Internetu.