Psychologia marketingu

Psychologia marketingu

Psychologia marketingu to fascynujące połączenie nauki o ludzkim umyśle i strategii sprzedaży. To dziedzina, która bada, jak różne aspekty ludzkiego zachowania wpływają na decyzje zakupowe. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak psychologia jest wykorzystywana w marketingu i sprzedaży, jak działają strategie marketingowe oparte na psychologii, jakie role odgrywają spostrzeganie, pierwsze wrażenie i pamięć w procesie sprzedaży. Omówimy również, jak zaangażowanie odbiorcy wpływa na skuteczność kampanii marketingowych i jak psychologiczna manipulacja jest wykorzystywana w marketingu. Czytając ten artykuł, zrozumiesz, jak głęboko psychologia jest zakorzeniona w marketingu i jak ważne jest jej zrozumienie dla skutecznej sprzedaży.

Marketing jest rodzajem reklamy, która całymi garściami czerpie z wielu dziedzin. Jej głównym nurtem jest psychologia. Warto wiedzieć, że nauka o ludzkim umyśle to bardzo ważny obszar wiedzy, który pozwala na stworzenie skutecznych przekazów promocyjnych marki. Na czym dokładnie polega psychologia marketingu? Z jakich mechanizmów tej dziedziny korzystają współcześni specjaliści od sprzedaży, jak i marketerzy dowiesz się z naszego artykułu.

Psychologia w marketingu i sprzedaży

Strategie marketingowe z psychologicznego punku widzenia decydują o tym, w jaki sposób postrzegamy reklamowane produkty i usługi. Zadaniem, jakie leży po stronie marketingowców jest trafienie do umysłu potencjalnego klienta. Możliwości na prowadzenie takich działań jest wiele. Działem w psychologii, który zajmuje się badaniem rozumowania, spostrzegania oraz pamięci jest psychologia poznawcza. Wiedzę, jaką na jej podstawie można wykorzystać w komunikacji marketingowej stosuje wiele firm. Wpływają one na klientów, a co za tym idzie również na ich zachowania.

Jak bardzo w działaniach marketingowych jest potrzebne psychologiczne podejście do reklamy nie trzeba nikogo długo przekonywać. To właśnie dlatego tak bardzo ważne jest opracowanie strategii, aby wybrane oferty wywołały emocje, które na długo pozostaną w pamięci odbiorcy. W tym zakresie bardzo często marketerzy potrzebują wiedzy i inspiracji. Jakie istnieją psychologiczne zależności, które w rzeczywistości oddziaływują na mechanizmy i zachowania kupujących?

Jak działają strategie marketingowe?

Psychologia marketingu posiada różne sposoby na dotarcie do potencjalnych klientów i ich potrzeb. Wykorzystuje do tego mechanizmy związane z:

 • emocjami – na podstawie takiego przekazu w bardzo łatwy sposób można zapaść w pamięci potencjalnych klientów. W zależności od rodzaju kampanii i jej potrzeby można wykorzystać takie emocje jak smutek, radość i humor, nostalgia i tęsknota.
 • obrazem, słowem i kolorem – wg teorii podwójnego kodowania A. Paivio połączenie informacji przedstawionych w sposób graficzny ze słowem pisanym dodatkowo wzmacnia przekaz i ułatwia nie tylko jego zrozumienie, ale i zapamiętanie poprzez skojarzenia.
 • wzajemnością i sympatią – reguła ta polega na tym, że w momencie, gdy reklama przekazuje pewnego rodzaju dobro to odbiorca automatycznie pragnie odwdzięczyć się tym samym. W tym przypadku taktyka ta jest najczęściej stosowana w marketingu bezpośrednim.

Powyższe mechanizmy tworzą strategie firmy, na które wpływ ma kilka czynników. Psychologia w marketingu wiąże się przede wszystkim ze spostrzeganiem, pamięcią, kategoryzowaniem i rozumowaniem. Aby stworzyć skuteczną kampanię warto wiedzieć, czym charakteryzuje się każde to zachowanie.

Spostrzeganie

Postrzeganie, inaczej zwane też percepcją to termin określający ważne procesy, które wpływają na stworzenie subiektywnego obrazu rzeczywistości. To właśnie wtedy potencjalni klienci tworzą spostrzeżenia, co jest określone genetycznie i to już w momencie urodzenia. Na podstawie różnych doświadczeń mogą one ewoluować i rozwijać się.

Spostrzeganie jest podstawowym etapem przetwarzania informacji, które odbierane są przez określone zmysły. Efektywność tego procesu zależy od wielu różnych czynników, takich jak:

 • prawidłowy rozwój narządów zmysłów i ich sprawność,
 • rodzaj docierających do człowieka informacji,
 • interpretacja przekazywanych informacji,
 • odporność percepcyjna,
 • wrażliwość percepcyjna.

Jak pokazuje wiele badań spostrzeganie w marketingu jest kluczowym elementem reklamy. Jej odpowiednie sformułowanie wpływa na to, w jaki sposób jest odbierany dany produkt. To, w jaki sposób jest przekazywana treść reklamy ma bardzo duży wpływ na późniejsze decyzje zakupowe. Dzięki znajomości technik i strategii spostrzegania każdy marketer może skutecznie przewidzieć nastawienie i preferencje danego klienta. Warto wiedzieć, że nie tylko forma przekazywanej reklamy ma znaczenie, ale także jej treść.

Pierwsze wrażenie

Nie bez powodu mówi się, że pierwsze wrażenie ma ogromne znaczenie. I to nie tylko w kontekście poznawania nowych osób, ale także działań marketingowych. Pierwsze wrażenie w psychologii to ocenianie na podstawie dostępnych w danej chwili informacji. I choć są one niewielkim ułamkiem wiedzy i treści samej reklamy, to jest ono niezwykle ważne. Jeżeli dana kampania wywoła u potencjalnego klienta pozytywne pierwsze wrażenie, to będzie on skłonny do oceniania reklamowanych produktów, czy usług w korzystny sposób.

Agencje reklamowe i specjaliści zajmujący się tworzeniem danych kampanii mają tego świadomość, dlatego starają się formułować tak swoje przekazy, aby pierwsze wrażenie zdeterminowało klienta do działania. W kontakcie bezpośrednim należy zwrócić uwagę a to, aby:

 • ubiór był odpowiedni do kreślonej sytuacji,
 • wyrażać się w sposób spokojny i uprzejmy,
 • utrzymywać z klientem kontakt wzrokowy, jak i uważnie go słuchać.

W cyberprzestrzeni klienci również wyrabiają sobie skojarzenia i nastawiają się w określony sposób. Jeśli chcesz, aby Twoje pierwsze wrażenie w Internecie było odebrane pozytywnie to warto zacząć od tego, aby Twoja strona internetowa, czy sklep online był czytelny i bez błędów. Pamiętaj także o kontakcie e-mailowym lub telefonicznym. Jeśli zainteresowany Twoją usługą lub produktem klient spotka się z miłą i szybką obsługą, a otrzyma wyczerpujące informacje to zyskasz szansę, że zdecyduje się ona na zakup właśnie u Ciebie.

Pamięć

Jak wykazują badania dotyczące wpływu przekazywania danych i informacji, pamięć jest bardzo ważna w tworzeniu strategii marketingowych. W końcu pamięć to umiejętność, która przejawia się w rejestrowaniu, magazynowani i odtwarzaniu określonych bodźców. Na jej budowę wpływa:

 • trwałość,
 • wierność,
 • szybkość zapamiętywania,
 • szybkość odtwarzania danych.

Zagadnienie pamięci ma wielki wpływ na marketing. Wszelkie działania promujące markę muszą być przemyślane. Przekaz informacji powinien nie tylko odpowiadać na potrzeby konkretnej osoby i do niej być kierowany, ale także musi być tak skonstruowany, aby na trwałe zapadł w pamięci odbiorcy. W tym zakresie bardzo pomocne są badania z zakresu pamięci. Długotrwałe zapamiętywanie określonej reklamy wpływa:

 • częstość jej wyświetlania,
 • manipulowanie wskazówkami jej przywoływania.

Psychologia w marketingu – zaangażowanie odbiorcy

Wraz z rozwojem technologii tak i psychologia reklamy ewoluowała na przestrzeni ostatnich lat. Zachowania odbiorców w Internecie uległy zmianom, dlatego marketing internetowy tworzy strategie, w których reklama jest jak najbardziej przystosowana do “nowoczesnych” ludzi.

Podążając w stronę reklamy w Internecie warto pogłębić swoją wiedzę, obejmującą zakres zaangażowania odbiorcy. Przykładem zastosowania psychologii w marketingu, gdzie zaangażowanie ludzi jest kluczowe są media społecznościowe. Pozwalają one na budowanie bezpośredniej komunikacji danej firmy z odbiorcami, wywołując u nich odpowiednie emocje. W tym przypadku ich zaangażowanie jest kluczowe. Gdy się już “wyjdzie do ludzi” konieczne jest utrzymywanie z nimi jak najbliższych relacji. Marketing wykorzystuje do tego różne działania. Doskonałym przykładem jest organizacja konkursu lub gra społeczna. Na pewno zachęci to potencjalnych klientów do interakcji z Twoją marką.

Psychologia reklamy w dużej mierze opiera się na zaangażowaniu potencjalnych klientów, a także zapewnieniu im bezpieczeństwa. Muszą oni czuć, że w przypadku Twojej marki marketing i treści, jakie przekazujesz nie stanowią dla nich żadnego zagrożenia.

Psychologiczna manipulacja w marketingu

Manipulacja w Internecie jest zjawiskiem spotykanym niemal na każdym kroku. Specjaliści zajmujący się marketingiem próbują nakłonić odbiorców do skierowania uwagi na usługi, czy produkty danej marki, aby wzrosło jej zainteresowanie. Dziś jednak bardzo ciężko przebić się w przekazie mediowym, dlatego marketerzy bardzo często maksymalnie wykorzystują różnego rodzaju techniki, aby dotrzeć do klienta.

Psychologia marketingu jest często nieświadomie wykorzystywana do rekamy w Internecie. Warto jednak mieć o niej szerszą wiedzę, aby docierać do grupy odbiorców z konkretnym przekazem.