Adres IP (ang. Internet Protocol Address) - słownik e-commercer/marketingowy

Hasło: Adres IP (ang. Internet Protocol Address)

Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest to unikalny numer przypisany do interfejsu sieciowego komputera lub urządzenia, który pozwala na jego identyfikację w sieci. Adres IP jest niezbędny do nawiązywania połączenia internetowego, a także umożliwia komunikację między komputerami.

Adresy IP są używane do identyfikacji komputerów w sieci i są przypisywane za pomocą protokołu DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol). Adresy IP składają się z czterech liczb oddzielonych kropkami, np. 192.168.1.1. Można je podzielić na dwie części: adres sieci i adres hosta. Pierwsza część adresu IP oznacza sieć, a druga część oznacza konkretny komputer w tej sieci.

Adresy IP mogą być statyczne lub dynamiczne. Adresy statyczne są przypisywane ręcznie i pozostają niezmienione przez długi czas. Adresy dynamiczne są przydzielane automatycznie i mogą się zmieniać.

Adresy IP są niezbędne do właściwego działania sieci. Są one używane do wykrywania i przypisywania innym komputerom nazw domenowych oraz do wysyłania danych między komputerami. Adresy IP są również używane do tworzenia sieci VPN i przesyłania danych za pośrednictwem sieci bezprzewodowych.

Inne hasła w słowniku