Afiliacja - słownik e-commercer/marketingowy

Hasło: Afiliacja

Afiliacja jest rodzajem marketingu partnerskiego, w którym jedna strona – zwanym afiliantem – reklamuje produkty lub usługi innych osób lub firm – zwanych wydawcami – w zamian za prowizję. Afiliacja jest jednym z najbardziej popularnych modeli biznesowych w sieci, a wielu wydawców i afiliantów skorzystało z niej, aby zarabiać pieniądze.

Afiliacja polega na tworzeniu relacji między wydawcami i afiliantami w celu wykorzystania ich wiedzy i umiejętności do promowania produktów lub usług wydawcy. Afiliant wykorzystuje swoją sieć reklamową, aby promować produkty lub usługi wydawcy i otrzymuje prowizję za każdą transakcję, która z niej wyniknie.

Afiliacja może być używana do generowania wysokich wyników przychodu i zysku dla wydawców i afiliantów. Afiliacja pozwala wydawcy znacznie zwiększyć zasięg i wpływy, dzięki czemu może on wygenerować więcej przychodów ze swoich produktów lub usług. Afiliacja pozwala także afiliantom na zarabianie dodatkowych dochodów, bez konieczności tworzenia własnych produktów lub usług.

Inne hasła w słowniku