Anchor - słownik e-commercer/marketingowy

Hasło: Anchor

Anchor to element służący do tworzenia linków w HTML. Stosuje się go w celu łączenia stron internetowych oraz docelowych plików (np. obrazki, dokumenty, strony WWW itp.). Anchor jest zazwyczaj zapisywany jako znacznik i jest jednym z ważniejszych elementów HTML.

Anchor jest często stosowany do tworzenia linków do innych stron lub do innych sekcji na tej samej stronie. W celu utworzenia linku należy wskazać adres URL docelowego pliku lub strony WWW. Dodatkowo można dodać atrybut title, który pojawia się po najechaniu myszką na link. Wymienione atrybuty są podstawą tworzenia linków w HTML.

Anchor może być również używany do tworzenia linków wewnątrz dokumentu. W tym celu należy wskazać adres URL strony, a następnie wskazać identyfikator elementu. W ten sposób można łatwo przenosić użytkownika do dowolnego miejsca na tej samej stronie internetowej.

Anchor jest przydatnym narzędziem do tworzenia linków i może służyć do wielu celów. Z jego pomocą można łatwo łączyć strony internetowe lub inne docelowe pliki. Dodatkowo można również używać go do tworzenia linków wewnątrz dokumentu HTML.

Inne hasła w słowniku