API (ang. Application Programming Interface) - słownik e-commercer/marketingowy

Hasło: API (ang. Application Programming Interface)

API (ang. Application Programming Interface) to interfejs programowania aplikacji, który pozwala na wywoływanie usług lub funkcji z innych aplikacji lub bibliotek. Dzięki API możliwe jest tworzenie aplikacji wykorzystujących funkcjonalności innych programów, bez konieczności zgłębiania szczegółów ich wewnętrznej implementacji.

API to zbiór reguł i zasad, którymi kieruje się programista, tworząc aplikacje. Reguły te określają interakcję między aplikacjami. Jest to szczególnie przydatne w przypadku aplikacji wykorzystujących usługi zewnętrznych firm, takich jak Google, Amazon, Facebook itp. Dzięki API można wywołać i wykorzystać usługi tych firm w swojej aplikacji.

API może być również wykorzystywane do łączenia się z bazami danych, aby uzyskać dane potrzebne do działania aplikacji. W ten sposób aplikacja może wykorzystywać dane z zewnętrznych źródeł, a nawet wyświetlać je w interfejsie użytkownika.

API jest często określane jako interfejs, dzięki któremu aplikacja może działać jako pomost pomiędzy różnymi systemami. Dzięki niemu można tworzyć aplikacje wykorzystujące funkcjonalności innych programów, bez konieczności zgłębiania szczegółów ich wewnętrznej implementacji.

Inne hasła w słowniku

Narzędzia dla copywritera