Atrybuty marki - słownik e-commercer/marketingowy

Hasło: Atrybuty marki

Atrybuty marki to cechy lub właściwości danej marki, które wyróżniają ją spośród innych marek na rynku. Mogą to być cechy konkretnego produktu lub usługi, jak również cechy związane z całą marką. Atrybuty marki mogą zawierać zarówno informacje związane z wyglądem i właściwościami produktu, jak i z postrzeganiem marki przez konsumentów.

Atrybuty marki mogą wpływać na wybór konsumentów i przyczyniać się do utrwalenia jej pozycji na rynku. Zwykle odróżniają one jedną markę od innej i pomagają konsumentom w wyborze produktu lub usługi. Atrybuty marki są często stosowane jako narzędzie marketingowe, aby zachęcić konsumentów do wyboru danej marki lub produktu.

Atrybuty marki można podzielić na cechy fizyczne, jakościowe, emocjonalne i społeczne. Cechy fizyczne dotyczą wyglądu i właściwości produktu, natomiast jakościowe odnoszą się do jakości i trwałości. Emocjonalne atrybuty marki odnoszą się do postrzegania marki przez konsumentów, a społeczne odnoszą się do pozytywnych skojarzeń marki i jej wizerunku w społeczeństwie.

Inne hasła w słowniku

Narzędzia dla copywritera