KPI (key performance indicator) - słownik e-commercer/marketingowy

Hasło: KPI (key performance indicator)

KPI, czyli Key Performance Indicator (w skrócie wskaźnik kluczowych wyników) to wskaźnik pozwalający na określenie, na ile dana działalność realizuje swoje cele. Jest to miernik, który pomaga w ocenie wpływu określonych działań na ogólny wynik. KPI są używane zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organizacjach, aby zmierzyć efektywność określonych procesów i działań.

KPI można wyodrębnić w różnych obszarach, w zależności od celu działania. Przykładem KPI w przedsiębiorstwie jest wskaźnik średniego przychodu na jednego klienta (ARPU), który pozwala określić, jak dobrze przedsiębiorstwo generuje przychody z pojedynczego klienta. Innym przykładem KPI może być wskaźnik jakości, który mierzy jakość produktu lub usługi w stosunku do określonych wymagań.

KPI są używane do określenia wpływu określonych działań na ogólny wynik. Pomagają one zarządzać wynikami, ponieważ dają wyraźny obraz, jak działania podejmowane przez przedsiębiorstwo wpływają na jego wyniki. KPI mają również na celu stworzenie punktu odniesienia, aby śledzić postępy w konkretnych dziedzinach.

Inne hasła w słowniku