Landing page - słownik e-commercer/marketingowy

Hasło: Landing page

Landing page to strona internetowa, która jest odwiedzana przez użytkowników w celu uzyskania informacji, zakupu produktu lub usługi, lub w celu wykonania określonej akcji. Celem landing page jest skuteczne przekonanie użytkownika do podjęcia określonej akcji, takiej jak subskrypcja newslettera, zakup produktu lub wypełnienie formularza. Strona może zawierać treści, które są skierowane do określonej grupy docelowej, co pozwala na skuteczną komunikację z użytkownikami. Landing page może również zawierać narzędzia do personalizacji, które pozwalają użytkownikom na dostosowanie treści do ich potrzeb.

Inne hasła w słowniku