Znaki towarowe a pozycjonowanie i kampanie reklamowe – rozmowa z Pawłem Głąb, radcą prawnym

Artykuł gościnny: "Znaki towarowe a pozycjonowanie i kampanie reklamowe – rozmowa z Pawłem Głąb, radcą prawnym"

Autor: Paweł Głąb

Paweł Głąb –  Radca prawny i wspólnik w Kancelarii Prawnej Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp. k. Pasjonat e-commerce, nowych technologi i specjalista z zakresu marketingu usług prawnych. Specjalizuje się w prawie handlu elektronicznego oraz prawie własności intelektualnej. Swoją działalność zawodową koncentruje ponadto wokół zagadnień związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Obszar jego praktyki obejmuje obsługę prawną podmiotów branży internetowej, usług mobilnych oraz handlu elektronicznego.

W kategoriach: Artykuły gościnne,

W dzisiejszym świecie cyfrowym, znaki towarowe odgrywają kluczową rolę w budowaniu marki i jej rozpoznawalności. Są one nie tylko symbolem tożsamości firmy, ale również narzędziem, które pomaga wyróżnić produkty lub usługi jednego przedsiębiorcy od innych. W kontekście pozycjonowania stron internetowych i kampanii reklamowych, znaki towarowe stają się jeszcze bardziej istotne. W rozmowie z Pawłem Głąb, radcą prawnym specjalizującym się w prawie handlu elektronicznego i własności intelektualnej, omawiamy zasady wykorzystania znaków towarowych w Internecie, potencjalne konsekwencje naruszenia tych zasad oraz sposoby ochrony znaków towarowych przed nieuczciwą konkurencją.

Znak towarowy – jak ich używać jeżeli chodzi o pozycjonowanie stron internetowych oraz kampanie reklamowe? Co można robić, a czego należy się wystrzegać? Rozmawiamy o tym z Pawłem Głąb, radcą prawnym z Kancelarii Prawnej Kantorowski, Głąb i Wspólnicy, której siedziba mieści się w Rzeszowie.

Znak towarowy – co to jest

Zacznijmy od podstaw. Czym w ogóle jest znak towarowy?

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które pozwala odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przedsiębiorców. To taka najprostsza definicja oddająca jednocześnie istotę i funkcję znaków towarowych, czyli odróżnianie przedsiębiorców i ich towarów oraz usług na rynku. Najczęściej rejestrowane są znaki graficzne, słowno – graficzne i słowne. Te ostatnie będą nas najbardziej interesować w kontekście ich wykorzystania w Internecie. Znakiem towarowym może być nazwa firmy, nazwa produktu, logotyp, czy też slogan. To jednak nie wszystko, istnieje możliwość zarejestrowania również tzw. niekonwencjonalnych znaków towarowych jak np. kolor lub dźwięk. Jako ciekawostkę mogę podać, że zarejestrowanym znakiem towarowym jest np. Stadion Narodowy w Warszawie.

Wykorzystanie znaku towarowego w kampaniach reklamowych

Czy wykorzystywanie cudzych znaków towarowych w pozycjonowaniu czy też kampaniach Google Ads może prowadzić do naruszenia prawa?

Jak najbardziej tak. Powszechnie przyjmuje się, że posługiwanie się znakiem towarowym np. jako słowem kluczowym w kampanii Google Ads, czy też w meta tagach stanowi używanie znaku towarowego. Konsekwencją tego jest to, że obowiązują w tym przypadku takie same reguły używania znaków towarowych jak w przypadku chociażby umieszczenia znaku towarowego na produktach. Podkreślić trzeba, że rejestrując znak towarowy uzyskuje się wyłączność na jego używanie w sposób zarobkowy.

Kiedy można wykorzystać znak towarowy

Czy to oznacza, że rejestrując znak towarowy uzyskujemy absolutny monopol na jego wykorzystywanie?

Tak uzyskujemy monopol, ale nie absolutny. Dzięki rejestracji znaku towarowego mamy wyłączność na jego wykorzystywanie, ale wyłączność ta jest ograniczona przede wszystkim do określonych w zgłoszeniu towarów i usług oraz terytorium na którym dokonaliśmy rejestracji. W zgłoszeniu bowiem znaku towarowego określamy szczegółowo towary i usługi dla których znak ma być zastrzeżony. Tylko w tym zakresie uzyskujemy zatem wyłączność. Ponadto nasz znak towarowy chroniony jest obszarze na którym dokonaliśmy rejestracji. W tym zakresie możemy skorzystać z procedury krajowej i dokonać rejestracji wyłącznie w Polsce, regionalnej rejestrując znak towarowy Unii Europejskiej lub międzynarodowej rozszerzając ochronę za terytorium innych państw. Uzyskana ochrona ograniczona jest również czasowo. Po rejestracji znak chroniony jest przez 10 lat. Okres ten można rzecz jasna przedłużać.

Sklep internetowy a znaki towarowe producentów

Prowadzę sklep internetowy i sprzedaję produkty różnych producentów. Czy mogę wykorzystywać ich znaki towarowe?

Co do zasady tak. W takim przypadku mamy bowiem do czynienia z tzw. wyczerpaniem prawa ochronnego na znak towarowy. Polega to głównie na tym, że jeżeli odsprzedajemy legalnie nabyte produkty to możemy wykorzystywać znaki towarowe ich producentów. Dzięki temu nie musimy przykładowo uzyskiwać zgody producenta samochodu jeżeli chcemy zamieścić ofertę sprzedaży auta w serwisie ogłoszeniowym. Możemy w takim przypadku śmiało posłużyć się zarówno marką, jak i modelem auta. Jednak również w tym przypadku są pewne ograniczenie. Polegają one przede wszystkim na tym, że z wyczerpaniem prawa ochronnego mamy do czynienia wówczas gdy towar został wprowadzony legalnie do obrotu przez jego producenta lub za jego zgodą na obszarze EOG. Do wyczerpania nie dojdzie więc jeżeli nabędziemy produkty np. w USA lub na Ukrainie.

Znak towarowy a reklamy Google Ads

Jakie reklamy Google Ads mogą naruszyć prawa do znaków towarowych?

To zależy od tego w jaki sposób znak towarowy zostanie wykorzystany. Jeżeli mówimy o użyciu cudzego znaku jako słowa kluczowego to zasadniczo działanie takie nie naruszy prawa ochronnego do znaku towarowego konkurencji, pod warunkiem jednak, że taka reklama nie będzie wprowadzać w błąd potencjalnego klienta. Głównie chodzi o to, że treść reklamy nie może doprowadzić do tego, że potencjalny klient pomyli jedną firmę z drugą. Jeżeli natomiast chodzi o „widoczną” treść reklamy to jeżeli treść ta zawierać będzie znak towarowy innej firmy, z tej samem branży, to praktycznie zawsze będzie można mówić o bezprawnym wykorzystaniu cudzej marki.

Wykorzystanie znaku towarowego przez konkurencję – co robić

Co zrobić gdy konkurencja wykorzystuje nasz znak towarowy?

Przepisów, które umożliwiają nam ochronę marki można szukać w co najmniej kilku ustawach. Chociażby w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie spory jednak bardzo często są długotrwałe i swój finał znajdują w sądzie. Najlepszym więc sposobem na ochronę marki jest rejestracja znaku towarowego. Bardzo często bowiem jakikolwiek spór o markę możemy zakończyć zanim on tak naprawdę się rozpocznie okazując świadectwo ochronne, które Urząd Patentowy wydaje po zarejestrowaniu znaku towarowego. Dzięki temu w prostym sposób możemy powstrzymać nieuczciwe działania konkurencji. Jeżeli mówimy o Google Ads to Google udostępnia formularz skargi dotyczącej znaku towarowego, dzięki któremu możemy zablokować reklamy konkurencji wykorzystującej nasz znak towarowy. Żeby jednak móc zgłosić taką skargę musimy mieć wcześniej zarejestrowany znak towarowy.