B2B (business to business) - słownik e-commercer/marketingowy

Hasło: B2B (business to business)

B2B, czyli Business to Business, to rodzaj handlu pomiędzy przedsiębiorstwami, który polega na wymianie produktów i usług między jednym a drugim. Przykładem może być sytuacja, w której firma produkująca oprogramowanie dostarczy swoje produkty innej firmie, która wykorzysta je w swoim biznesie. Innym przykładem jest zakup materiałów, takich jak tworzywa sztuczne lub metalowe, przez przedsiębiorstwo w celu wytwarzania własnych produktów.

B2B jest jednym z najważniejszych typów handlu, ponieważ pozwala przedsiębiorstwom na uzyskanie dostępu do materiałów, technologii i usług, których potrzebują, aby zrealizować swoje cele operacyjne.

B2B jest zazwyczaj bardziej złożonym procesem niż sprzedaż bezpośrednia, ponieważ obejmuje kilka etapów, takich jak przegląd produktów, negocjacje cen i szczegóły dotyczące dostawy. Wskutek tego procesu przedsiębiorstwa są w stanie zapewnić sobie niezbędne produkty i usługi bez konieczności nabywania ich bezpośrednio od producenta.

Inne hasła w słowniku