BIG IDEA MARKI - słownik e-commercer/marketingowy

Hasło: BIG IDEA MARKI

Big Idea marki to wizja, misja i wartości firmy, które są wyrażane w jej marki. To jedna z najważniejszych koncepcji w procesie tworzenia marki i jest silnie związana z wizerunkiem marki w oczach klientów. Big Idea marki ma na celu budowanie silnego i trwałego zaangażowania i silnego związku z publicznością.

Big idea marki powinna być komunikatywna, zrozumiała dla konsumentów i skupiać się na ich potrzebach i oczekiwaniach. Big idea marki składa się z elementów, które wspólnie tworzą jednolity wizerunek marki, wyrażający wizję, misję i wartości firmy. Big idea marki powinna być wyjątkowa, unikalna i przyciągająca uwagę konsumentów, dająca im poczucie więzi z marką.

Big idea marki jest ważna, ponieważ pomaga ludziom zidentyfikować markę i zapamiętać ją, a także pozwala na budowanie silnego zaangażowania konsumentów w markę, co z kolei może przyczynić się do wzrostu sprzedaży. Wyrażanie wizji, misji i wartości firmy w postaci jednej koncepcji daje markom możliwość skutecznego budowania relacji z konsumentami i wzmacniania ich lojalności.

Inne hasła w słowniku