Crossdocking - słownik e-commercer/marketingowy

Hasło: Crossdocking

Crossdocking to proces logistyczny, który polega na przenoszeniu towarów z jednego źródła w celu ich dostarczenia do wielu zamówień lub klientów jednocześnie. Oznacza to, że towary są kierowane do przeładunku w magazynie, gdzie są załadowane na pojazdy lub kontenery do dalszej wysyłki.

Crossdocking pozwala firmom na skrócenie czasu i kosztów logistycznych, ponieważ nie jest konieczne składowanie towaru w magazynie przed wysyłką. Towary są przenoszone, przeładowywane i wysyłane bezpośrednio do odbiorców w krótkim czasie.

Crossdocking jest wykorzystywany w wielu różnych gałęziach przemysłu, od sklepów detalicznych po e-commerce, aby zapewnić szybkie i skuteczne dostarczanie towarów. Crossdocking jest również używany w logistyce międzynarodowej, aby zapewnić sprawne przenoszenie towarów pomiędzy krajami i strefami czasowymi.

Inne hasła w słowniku