CTA (click to action) - słownik e-commercer/marketingowy

Hasło: CTA (click to action)

CTA (click to action) jest to rodzaj przycisku lub linku, który zachęca użytkowników do wykonania określonej akcji. Może to być coś takiego jak zapisanie się do newslettera, zakup produktu lub skorzystanie z określonej usługi. CTA jest bardzo ważnym elementem marketingowym, ponieważ pozwala marketerom skutecznie kierować użytkowników do wykonania określonej akcji. CTA może występować w różnych formach, w tym jako komunikaty tekstowe, przyciski, linki, banery i wiele innych. Powinny one być łatwo dostępne i zawierać jasny i zrozumiały komunikat, aby użytkownik mógł łatwo zidentyfikować, co jest wymagane od niego. Dobrze skonstruowane CTA mogą przyczynić się do zwiększenia konwersji i pomóc firmom osiągnąć lepsze wyniki.

Inne hasła w słowniku